Tagged: #Bensin

skatteverket

Etablerade utom EU

Sveriges Nyheter: Ansökan En utländsk beskattningsbar person, som inte är etablerad inom EU, och har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1 § ML ska ansöka om återbetalning hos Skatteverket på en särskild blankett (19...

Dela detta:
skatteverket

Etablerade inom EU

Sveriges Nyheter: Ansökan En beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EU-land och som vill få återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 1, 2, 3, 11 eller 12 §§ ML ska ansöka om...

Dela detta:
skatteverket

Beskattning vid import

Sveriges Nyheter: Begreppet import Med import menas att en vara förs in till Sverige från en plats utanför EU. Varan ska rent fysiskt transporteras till Sverige från ett land utanför EU. Varan kan dock vid...

Dela detta:
polisen

Ungas konton används för penningtvätt

Sveriges Nyheter:  Penningmålvakter är personer som upplåter sina konton för kriminella pengar. Kontot tvättar pengarna och döljer deras brottsliga ursprung. I utredningarna om telefonbedrägerier ser polisen nu allt fler unga penningmålvakter. Telefonbedrägerier – eller...

Dela detta: